Taruds Blogg

Israel, Norge og palestinere – إسرائيل والنرويج والفلسطينيين – ישראל, נורבגיה והפלסטינים – Israel, Norway and the palestinians

Etiske regler for terrorister

Posted by Tarud den 15.04.2012

Initiativ for Etisk Handel (IEH) er en norsk organisasjon som er “en pådriver for etisk handel” og har som formål å “fremme menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø”.  Nylig har organisasjonen stilt seg bak beslutningen til butikkjeden Vita om å boikotte israelske produkter som er produsert i “okkuperte områder”.  Vita på sin side hevder at de følger anbefaling fra IEH.  Uansett, så er påstanden om at jøder har ikke rett til å arbeide og produsere varer i Judea og Samaria (Vestbredden) basert på en løgn.  En løgn som arabere sprer i verden, og som de anti-israelske organisasjonene følger slavisk.  En boikott av israelsk produkter betyr støtte til den “palestinske kampen”, noe som igjen betyr indirekte støtte til den palestinske terroren.

IEH anbefaler sine medlemsbedrifter å følge IEHs ”retningslinjer for etisk handel”.  Retningslinjene refererer hovedsakelig til arbeidsmiljø, men nevner ikke noe om terror og antisemittisme, som om disse, i Midtøsten, ikke har noe med etikk eller arbeidsmiljø å gjøre.

I lyset av IEHs (indirekte) støtte til palestinsk terror, kan det konkluderes med at IEH betrakter den palestinske terroren som at den samsvarer med sine etiske regler. Følgende er en gjennomgang av IEHs etiske regler, og tolkningen som viser hvordan IEH, Vita og andre “Palestinatilhengere” kan støtte terrororganisasjoner og IEHs etiske reglene samtidig:

1.  Tvangsarbeid
Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid…”.
– Så lenge de palestinske terroristene utfører sine gjerninger frivillig er ikke dette i strid med IEHs etiske reglene.  I tilfeller hvor enkelte palestinere blir presset til å delta i terrorhandlinger utgis det en dispensasjon av de palestinske myndighetene.

2.  Fagorganisering
Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger…”.
– Terrororganisasjonene kan betraktes som “fagforeninger” og dermed oppfylle IEHs etiske reglene.

3.  Barnearbeid
Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid”.
– Tilsynelatende setter den palestinske terroren “helse eller sikkerhet i fare“, og flere av terroristene er under 18 år. Men når vi betrakter terrorister under 18 år som voksne, og helse og sikkerhet som naturlig arbeidsbelastning til dette yrket, så ser vi at også her oppfylles IEHs kravet.

4.  Diskriminering
Det skal ikke foregå noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn …”.
– På den ene siden oppfyller den palestinske terroren uten tvil kravet når det gjelder de israelske ofrene – her pågår det ingen diskriminering og terroristene dreper både barn og voksne, kvinner og menn, jøder og kristne, svarte og hvite, ingen diskriminering.  Når det gjelder rekruttering til terrororganisasjonene og deltakelse i aksjonene, så er det en del diskriminering siden de foretrekker muslimer og dermed diskriminerer både jøder, kristne og buddhister.  Samtidig er det både menn, kvinner og barn som deltar i disse organisasjonene, og dermed oppfylles kravet til likestilling.

5.  Brutal behandling
Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling skal være forbudt.”
– For «Palestinatilhengere» er alle palestinere snille og det er utenkelig for dem at inn i terrororganisasjonene pågår det noe “Fysisk mishandling eller avstraffelse”.   De kan lett konkludere med med at også her oppfylles IEHs kravet.  Dette kravet gjelder selvfølgelig ikke terrorofrene.

6.  Helse, miljø og sikkerhet
Det skal arbeides for å skaffe arbeiderne et sikkert og sunt arbeidsmiljø”.
– Palestinere er kjent for hensynet de tar for helse, miljø og sikkerhet.  Både Hamas, Islamic Jihad,  Al-Aqsa Martyrs Brigade og Popular Resistance Committees (PRC) er nøye med å sørge for sunt arbeidsmiljø for sine medlemmer.  Blant annet er det lagt til rette for bønn (fem ganger i dagen), og selvmordsbombere får reservert plass i himmelen og trenger ikke å stå i kø.

7.  Lønn
Lønn til arbeiderne skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser…”.
–  Siden de palestinske terroristene får lønn som er langt over minstelønnsbestemmelsene i det palestinske samfunnet, oppfylles også dette kravet.  En del av betaling til terroristene skjer med norske bistandspenger.  Det forhandles fremdeles om de 72 jomfruene som hver selvmordsbomber får i den muslimske himmelen skal betraktes som bonus eller etterlønn.

8.  Arbeidstid
Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover…”
–  Drap av jøder mellom klokken 8 og 16 betraktes som arbeid som utføres i den alminnelige arbeidstid.  For skyting av raketter mot israelske mål etter klokken 16 på hverdag eller i helgene må det betales 50% overtid.  Knivstikking som utføres i helligdager betales med 100% overtid.

9.  Regulære ansettelser
Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår
– De palestinske terrororganisasjonene er ekstra nøye med en arbeidskontrakt, som inkluderer ofte også et videointervju og siste hilsen.

10.  Marginaliserte befolkningsgrupper
Produksjonen, og uttaket av råvarer til produksjonen, skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper…”.
–  Bruk av ressurser til produksjon av sprengstoff, bomber og raketter går på bekostning av utvikling av industri og jordbruk.  Likevel kan dette tolkes som utvikling og ikke marginalisering av det palestinske samfunnet, siden terror er en hovednæring i samfunnet.

11.  Miljø
Skadelige kjemikalier og andre stoffer skal forvaltes på en forsvarlig måte”.
–  De palestinske terrororganisasjonene har lang erfaring med opplæring og behandling av kjemikalier som brukes til produksjon av sprengstoff.   Til tross for ulykker som skjer fra tid til annen kan forvaltningen av sprengstoff til bomber betraktes som oppfyller kravet.  En forutsetning er at bombene og rakettene brukes kun mot sivile israelere.

Etikk er viktig, og jeg vil gjerne se at flere organisasjoner og bedrifter tar etikk på alvor slik at også løgn, terror og antisemittisme blir betraktet som uetisk.

Reklamer

Én kommentar to “Etiske regler for terrorister”

  1. Rasjonalisten said

    Treffende satire!

Skriv en kommentar her

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s