Taruds Blogg

Israel, Norge og palestinere – إسرائيل والنرويج والفلسطينيين – ישראל, נורבגיה והפלסטינים – Israel, Norway and the palestinians

Kartet som lyver

Posted by Tarud den 15.09.2012

Et av hovedinnslagene i den palestinske propaganda er et kart som tilsynelatende viser hvordan jødene (“sionistene”) tok landet fra palestinere over tid.  For de som ikke er kjent med historiske fakta, kan dette virke ganske overbevisende og skremmende.

 Men la oss se nærmere på FAKTA som utgjør grunnlaget til de palestinske påstandene:

1. løgn:
“Hele landområdet var eid av palestinere før 1948″

Fakta:
Mesteparten av Vest-Palestina (77%) tilhørte ikke jøder eller arabere, men myndighetene.  Først det Ottoman-tyrkiske imperiet og etter første verdenskrig England. Kun 23% av landet var privat eid.  Ca. 8% var eid av jøder og mesteparten av resten var eid av rike arabere fra Syria og tyrkere.  Palestina-arabere eide ikke mer enn 5% av landområdet.  Mesteparten av landet var udyrkbart og besto av ørken, sumper og fjellFør 1948  tilhørte ikke dette område til en palestinsk stat, og det var ikke “palestinske folket” som bodde der (arabere i området begynte å betrakte seg selv som et eget folk kun etter 1967).

2. løgn:
“FN ga 43% av landet til palestinere i 1947”

Fakta:
Etter Første verdenskrig ble Det osmanske rike oppløst, og de allierte som vant krigen etablerte og bestemte grensene til flere land i Midtøsten.  I San Remo konferansen (19-26. april 1920), fikk England rett til å etablere et midlertidig mandatområde i landområdet øst for Middelhavet.  Området, som tidligere var en del av den osmanske Syria-provinsen, fikk navn «Palestina» og inkluderte områdene både øst- og vest av Jordan elven.  De allierte adopterte Balfour deklarasjon fra 1917 som anerkjent jødene tilknytning til landet, og bestemte å etablere “et nasjonal hjem til det jødiske folk i Palestina” (i helle Palestina mandat området).  Beslutningen ble bekreftet i Sèvres avtalen (10. august 1920), og endelig godkjent av Folkeforbundet (forgjengeren til FN) i 24. juli 1922.  På grunn av press fra arabiske regimer har Folkeforbundet endrer vedtaket to måneder senere (16. september 1922) og har bestemt å etablere en arabisk stat i to tredjedeler av Palestina.  Landet fikk navn Trans-Jordan som senere ble endret til Jordan Resten (Vest-Palestina) skal fremdeles tilhøre den jødiske staten. Disse beslutning ble videreført til FN, når den ble etablert i 1945, og gjelder til dags dato.  Arabere fikk tildelt flere land på en tilsvarende måte, bl.a. Libanon, Syria, Jordan, Irak og flere andre land.

FNs delingsplan i 1947 hadde ingenting med jordeierskap å gjøre.  Planen var kun et forslag til en politisk løsning.   Jødene aksepterte forslaget til tross for at mesteparten av området som ble foreslått til den jødiske staten var ørkenen i sør.  Araberne forkastet FN-planen og gikk til krig for å tilintetgjøre jødene i landet.  Dermed kunne ikke planen gjennomføres og er dermed ugyldig.

3. løgn:

“Etter 1948 tapte palestinerne enda mer land og satt igjen kun med Vestbredden og Gaza”

Fakta:
Det var arabisk aggresjon og angrep på den ny jødiske staten som var årsaken til krigen i 1948-1949.  Judea og Samarie (Vestbredden) ble ulovlig okkupert og annektert av Jordan, og Gazastripen ble okkupert av Egypt.  Palestina-arabere har ikke krevd disse områder som sin egne mens de var under arabisk kontroll fra 1949 og til 1967.  Påstanden at områdene er «palestinsk» kom kun etter at Israel tok dem tilbake i 1967.

PLOs grunnloven fra 1964 står det følgende i paragraf 24.: «Organisasjonen (PLO) skal ikke utøver noe regional suverenitet over Vestbredden og Gazastripen».  Dvs.  organisasjonen som representerer de fleste palestinere så ikke på Vestbredden og Gaza som en del av Palestina, og dermed krevde ikke noe suverenitet over disse områder. Det er kun i 1967, etter at Israel frigjorte disse områder fra den ulovlig Jordansk og Egyptisk okkupasjonen, at PLO endret sin grunnlov på dette punkt.

4. løgn:
“I dag sitter palestinerne igjen kun med små områder på Vestbredden og på Gazastripen”

Fakta:
Kartet forteller oss ikke om krigen i 1967 hvor Israel måtte forsvare seg mot arabisk aggresjon, og at okkupasjon av Vestbredden og Gaza, i denne sammenheng, var derfor helt lovlig iht. internasjonal rett.  Flere kriger og kontinuerlig palestinsk terror vises heller ikke på kartet, som om dette ikke har noe med dagens situasjon å gjøre.   Kartet viser at en del av Gazastripen eies av jødene – dette er en løgn siden Israel trakk seg helt ut av Gazastripen i 2005 slik at palestinerne fikk full kontroll over området (helt “jøderen”).  På Vestbredden eier palestinere omtrent de samme områdene som de eide fra før, og siden Oslo-avtalen i 1993 har de selvstyre og kontroll på 100% av Gazastripen og 40% av Vestbredden.
Kartet viser heller ikke de 124 palestinske bosetninger inn i Israel, og de store områder som de israelske arabere eier inne i Israel.

5. løgn:
“Palestinske områder finnes kun vest for Jordanelven (Vest Palestina)”Legn kart 3a

Fakta:
Øst-Palestina, som utgjør 77% av det britiske Palestina-mandat, ble gitt til araberne (staten Jordan).  De fleste innbyggere der ser på seg selv som palestinere og de eier stor del av landet.  Dermed er de palestinske eide områder i det historiske Palestina betydelig større enn det kartet viser.

6. løgn:
“Palestinere bodde i og eide landet i uminnelige tider”

Fakta:
Mange av arabere som idag blir betraktet som “palestinere” er nykommere til landet.  De fleste av dem har kommet til Vest Palestina etter 1921.  Palestinere ble ikke til et “folk” før 1967.  Kartet viser ingen ting om hvem som bodde i og eide landet FØR den muslimske invasjonen i 638.

7. løgn:
«Israel har etnisk renset landet for palestinere»

Fakta:
Antall arabere vest for Jordan elven var ca. en halv million i 1900 og 630 000 i 1948.  I 2020 er det mer enn 7 million arabere som lever i samme område.  Dette er en økning på mer enn 10 ganger, ti-dobling (1000%)!


Palestinsk propaganda gir et falskt bilde av hvem som eide, og eier landområder i Palestina/Israel.  Dette betyr ikke at alt jordovertakelse, salg og kjøp ble gjort på en rettferdig og/eller lovlig måte.  Både jøder og arabere mistet jord på en urettferdig måte, ikke minst jødene som ble jaget ut av Judea og de som måtte rømme fra arabiske land.  Staten Israels kontroll over landområder i Eretz Israel må sees i sammenheng med den tre tusen års tilknytningen jødene har til landet, folkeretten som gir jødene rett til å ha en jødisk stat i området, den pågående arabisk/palestinsk aggresjon, og arabernes manglende vilje til kompromiss og aksept av den jødiske staten.

Les mer om dette her

15 kommentar til “Kartet som lyver”

 1. Tim Mathiesen said

  Folk ikke følger med eller ikke har lest historiebøkene sine. Her vises til et pro-palestinsk propagandakart som har florert på nettet som angivelig viser til «Israels okkupasjon av Palestina» fra 1946 og frem til i dag. Disse kartene er jo avslørt som falsum for lengst, og en hver person med selvstendig tenkeevne vil jo forstå at det som hevdes i disse kartene er hinsides en hver fornuft. Problemet med nettet er at hvem som helst kan fremsette hva som helst av påstander og få det anerkjent som sant fordi det ligger på nettet som en referanse. –Som er tilfelle med disse kartene.

  En feil ved disse kartene er at de ikke forteller at mellom 1949 og 1967 var Judea og Samaria (Vestbredden) og Gaza ikke «palestinsk», men arabiske kontrollerte territorier. De fremstilles som «palestinske». Det var først da Israel gjenerobret Judea og Samaria (Vestbredden) i 1967 etter at de ble angrepet av Egypt, Jordan Syria og Irak at det «palestinske» folket sa de ville ha en statsdannelse. Ingen hadde for så vidt hørt om Palestina og palestinere før 1967 da egypteren Yasser Arafat kom på at det var en god idé. For palestinere er jo egentlig bare utflyttede jordanere. Historien i kortform:

  Det har eksistert et Israel i tusenvis av år, men landet har vært okkupert av romere, tyrkere og nå til sist engelskmenn. Landet Israel har ligget der hele tiden, men vært befolket av også andre folkegrupper enn jødene. Men NB: Jødene har bodd der hele tiden, men underlagt andre.

  Da Israel skulle reetableres som selvstendig nasjon igjen med sin egen statsdannelse likte araberne det veldig dårlig. I 1948, -det året Israel skulle reetableres, okkuperte Jordan de gamle israelske områdene Judea og Samaria. Og denne handlingen var også medvirkende til at grensene ble som de ble. I 1950 annekterte Jordan Judea og Samaria og døpte området om til Vestbredden og befolket området med jordanske medborgere for på den måten å rettferdiggjøre sitt territoriale krav. Så Judea og Samarie ble befolket med jordanere, -disse som senere ble til «palestinere». Jordans ulovlige okkupasjon av Judea og Samaria ble ikke sanksjonert av FN, men ingen gjorde noe så jordanerne befolket området i fred og ro. Og hele tiden førte araberverden krig mot Israel. Men Israel forsvarte seg godt.

  Tilbake til kartene som er et falsum:

  Hvem hadde eierskap i landet etter fallet av det osmanske riket? Som svar på det vil gjerne anti-Israelske organisasjoner vise disse kartene på sine nettsider.

  Disse kartene reflekterer ikke sannheten. Det første kartet fordreier sannheten mest:
  Mens de hvite delene viser det landet som faktisk var privateid av jøder, ble delene i grønt ikke privateid av arabere. Bare en liten andel av land i Palestina var privateid. De ulike kategoriene av land eierskap inkludert:
  • Mulk: privateid i vestlige forstand.
  • Miri: Land eid av staten (opprinnelig det ottomanske rike) og egnet for bruk i landbruket. Enkeltpersoner kan kjøpe et landstykke og dyrke dette landet og betale en tiende til regjeringen. Eierskap kan overføres bare med godkjenning av staten. Miri rettigheter kunne overføres til arvingene, og landstykket kan bli fremleiet til leietakere. Hvis eieren døde uten en arving eller landet ikke ble dyrket i tre år, ville landstykket gå tilbake til staten.
  • Mahlul: ukultiverte / udyrkede Miri landstykker som hjemfaller til staten, i teorien etter tre år.
  • Mawat (eller Mewat): Såkalt «død», eller «ikke krevet» land. Det utgjorde om lag 50 til 60% av landet i Palestina. Det tilhørte regjeringen. … –Og er på dette kartet farget grønt. Hvis landet hadde vært dyrket med tillatelse, vil det bli registrert, i hvert fall i henhold til mandatet, kostnadsfritt.

  Ved begynnelsen av 1940-tallet eide jøder ca. en tredjedel av Mulk-land i Palestina og arabere ca. to tredjedeler. Mesteparten av det totale landarealet tilhørte regjeringen, noe som betyr at når staten Israel ble opprettet, ble det lovlig Israels. (Antagelig var ca. 77% av landet eid av staten, forutsatt at 6 millioner dunams (ottomansk landmålingsenhet) av privat grunn. Å si at de grønne områdene var «palestinsk» land er rett og slett en usannhet.

  Kart nr. 2:
  Som bare er en nøyaktig gjengivelse av delingsplanen av 1948, og har det ingenting å gjøre med landeierskap. Hensikten med det kartet er å gi inntrykk av at Israel har «rappet» arabiske landområder konsekvent. Og dette også for å fungere som en overgang mellom kart 1 og 3. Israel aksepterte delingen og araberne gjorde det ikke. Som et resultat av det så Israel i 1949 ut som det gjør i kart 3.

  Kart 3 er også misvisende fordi på ingen måte var det «grønne landet» «palestinsk» på den tiden. Gaza ble administrert av Egypt og «Vestbredden» annektert av Jordan. Ingen snakket på den tiden om en palestinsk-arabisk stat på de områdene som kontrolleres av arabiske stater – bare om en palestinsk-arabisk stat på Israelske områder.

  Med andre ord, denne oppbyggingen av kart fra kart 1 – 4 er bare en serie usannheter satt i system for å føre folk bak lyset og gi inntrykk av en sannhet som overhodet ikke er en sannhet, men det motsatte.

  Helt nøyaktig hva har Israel okkupert fra hvem? Og når? Judea og Samaria er gammelt israelsk land som Jordan okkuperte i 1949 og Israel befridde i 1967.

  Les også «Innocents abroad» av Mark Twain. Reiseskildring han beskrev da han besøkte «Det Hellige Land» på 1800-tallet. Den er ganske opplysende om hvem som bodde der og hvor mange.

 2. Kartet somslyver.Det har aldri i historien vært ett eget palestinsk. folk kultur eller Historie, Området fikk navnet palestins av keiser Haddde ikke Hadrian som var mektig lei av at folket,og Israel fordi han ikke fikk kontroll over jødene, Dette var ett forsøk på å slette Israel fra historien, så palestina er ett oppfunnet landområde av en gresk Keiser dette var i år ca.73 etter kristus fødsel,

 3. semit said

  Reblogged this on Semitten's Blog.

 4. Dettan er tøv! Nytter ikke at Israel trakk militært trakk seg ut av Gasastripen i 2005, så lenge de lot nybyggerne være der, og fremdeles utøver militær beskyttelse av landokkupantene i området. Det er bare spill for galleriet.

  • Tarud said

   I 2005 trakk Israel alle sine soldater, og evakuerte alle de jødiske innbyggere ut fra Gazastripen. Dvs. Gaza har vært 100% under palestinsk kontroll, og 100% «jøderen» i de siste 9 årene. Dermed er det feil å betrakte Gaza som «okkupert». Hvis det er noen som okkuperer Gaza så er det Hamas og de andre muslimske terrororganisasjonene.

  • Øyvind said

   Du skriver at artikkelen er tøv, og så sier du ikke hvorfor, men trekker inn helt andre momenter enn dem forfatteren skrev om.
   Hvordan er denne artikkelen «tøv»? Klarer du å svare saklig?

 5. Anonym said

  Bli kvitt hele israel en gang for alle

  • Tarud said

   Det er flere som har prøvd å «kvitte seg» med jødene som bor i deres hjemlandet Israel. Både babylonere, grekere, romere, Bysantinerne (kristne), muslimere, nazistene og i de siste 90 årene, arabere, har mislyktes med å fjerne jødene fra landet de har vært knyttet til i mer enn tre tusen år. Alle folkegrupper i verden har lov til å bo i eget hjemland – hvorfor ikke jødene?

 6. Hello, I enjoy reading all of your article post. I like to write a
  little comment to support you.

 7. […] findes yderligere en norsk version eller oversættelse af hvorfor billedeserien ikke er baseret på fakta, men […]

 8. Øyvind said

  Eget område og eget område… «Palestina» som geografisk område har selvfølgelig fantes i uminnelige tider, landemasser har det jo ikke med å flytte på seg — men området har vært underlagt romere, bysantinere, muslimer, korsfarere, Genghis Kahns horde, ottomanerne og enda er det sikkert flere jeg glemmer. Således har folkeslag kommet og gått, og det er som bloggforfatter sier, «palestinerne» har absolutt ikke bodd der i tusenvis av år.

 9. Historisk forskning viser nok ikke det du sier johNNEAS, Palestina var ett navn som en muslimsk krigsherre satte på landet for å irritere Jødefolkets dets eier lenge etter at Israel første gang var en nasjon der nede. Likeledes har aldri de såkalte «palestinere! vært noe eget folk med noe eget land der nede. Det er stort sett etterkommere etter den nevnte muslimske krigsherres invasjon og voldtekt av landet. Så du er nok på bærtur med din påstand om historisk forsking som skulle fortalt at området har vært palestina mye lengre en Israel. Denne oversikten som her presanteres, av Tarud, er derimot en adekvat og korrekt oversikt over de historiske kjensgjerninger. Dere Israel motstandere må slutte å lytte til proarabisk løgnpropaganda og gå inn i de historiske realiteter. Da vil dere bli Israels venner med en gang, SÅ FREMT DET IKKE ER JØDEHAT SOM LIGGER TIL GRUNN FOR DERES HISTORIEFORFALSKING!

 10. joahNNEAS said

  hva jobber du med? dette er jo svada.. historisk forskning viser jo at palestina har vært et eget område mye lenger enn israel.. og nå snakker jeg om område som ER Isreal pr. i dag.

  • LilleMeg said

   At Palestina har vært et område lenger enn dagen staen Israel har intet med saken å gjøre, siden også jøder har bodd i Palestina like lenge som området har eksistert. Israel er er del av Palestina, det er også Jordan.
   Problemet for såkalte palestinere er at Israel er en jødisk stat, og palestinerne vil ha hele området som en islamsk stat med sharia. Israel står altså i veien for total islamisering av hele Midt-Østen.
   Tar de Israel, er siste skanse borte og de kan fortsette mot Vesten, hvilket de er i ferd med men ikke lykkes med før Vesten har julpet dem med å ta Israel.
   Ser du hva som skjer i MØ nå? Vel, det er bare småtteri i forhold til hva de har planer om. Islamiseringen av hele verden er i gang, og du ønsker å hjelpe til?

Skriv en kommentar her

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere liker dette: