Taruds Blogg

Israel, Norge og palestinere – إسرائيل والنرويج والفلسطينيين – ישראל, נורבגיה והפלסטינים – Israel, Norway and the palestinians

Archive for the ‘Arabiske land’ Category

Proporsjonalitet i krigen mot ISIS

Posted by Tarud den 21.09.2014

Skal norske soldater føre en proporsjonal krig?

Ved siste konflikt mellom Israel og terrororganisasjonene i Gaza (2014) var det mange i Norge som mente at israelske respons på terroristenes angrep må være «proporsjonal».  Dvs. at IDF (Israels forsvar) skal bruke omtrent samme ildkraft og metoder i sine angrep på Hamas som Hamas bruker i sine angrep mot Israel.

Dette er selvfølgelig det dummeste noen kan gjøre i en krig.  En krig kjemper man for å vinne, og ikke for å oppnå «uavgjort«.  Det latterlige konseptet i proporsjonal krigføring kommer naturligvis fra de som ikke ønsker at Israel skal vinne.  Norske media og mange politikere og «eksperter» promoterer dette konseptet til tross for at de vet godt at Norge selv ikke følger slike regler i sine egne krigføringer (Kosovo, Libya, Afghanistan osv.).

USA har nå samlet en bred koalisjon av land som skal kjempe mot den muslimske terrororganisasjon ISIS (eller IS eller ISIL).  Norge skal også delta i denne koalisjonen som skal bekjempe de muslimske terroristene i Irak.  Med unntak av SV er alle partier enig i Norges deltakelse i denne krigen.

Da er det på sin plass å spørre: Hva med proporsjonal krigføring mot ISIS?  ISIS «krigs metode» består av tilfeldig drap av «motstandere», som kan være «feil type» muslimer, kristne, kurdere, homofile, funksjonshemmede eller andre.  ISIS skiller ikke mellom militære og sivile personer. Kviner og barn får ikke noe særbehandling.  Kvinene blir voldtatt og brukes som seks-slaver, mens barna blir drept.  De som blir fanget levende får et tilbud om å konvertere til islam. Hodene til de som nøler eller nekter blir kappet av. Les resten av dette innlegget »

Reklamer

Posted in Arabiske land, Islam/muslimer, Menneskerettigheter, Norge, Norsk media | Merket med: , , , , , | 1 Comment »

Er det jødehat som er grunnlaget for det «palestinske folk»?

Posted by Tarud den 22.01.2014

2014-01-22_170857Mange i Norge var overasket over NRKs avsløring av det utbredte jødehatet i det palestinske samfunnet. Samme holdning er utbredt i resten av den arabiske verden.  For israelerne og andre som kjenner forholdene i Midtøsten, var dette ikke noe nytt.  Det sies at det «palestinske eventyret» er den arabiske reaksjonen på jødenes tilbakekomst til sitt hjemland.  Men er det arabiske hatet og motstanden mot jødene som er faktisk drivkraften bak skapelsen og eksistensen av det palestinske folket?

Det bodde forskjellige folkegrupper i Eretz Israel langs hele dets historie.  Landet var lite befolket i den 19. århundre.  Parallelt med den jødiske innvandringen fra 1880 årene og utviklingen av landet, var det også en stor innvandring av arabere fra nabolandene.  Begrepet “palestinere” var lite brukt før 1948, og da den ble brukt, ble det ofte referert til jødene som bodde i landet.

Frem til 1967 var Judea og Samaria okkupert av Jordan, og befolkningen der ble jordanske statsborgere. På samme tid var Gaza okkupert av Egypt, men araberne som bodde der fikk ikke egyptisk statsborgerskap.  “Palestinere” eksisterte ikke som folk på den tid heller.  I 1964 ble PLO grunnlagt, ikke for å bygge opp et “palestinsk folk”, men som en arabisk kamporganisasjon for “frigjøring” av Palestina.  Dvs. utslettelse av staten Israel og sin jødisk befolkning.

Arabere flest betraktet området på denne tiden som at det tilhørte, Syria, Egypt og den “arabiske nasjonen”.  Det er etter 1967, da araberne mislyktes med flere forsøk på å utslette den jødiske staten med makt, at det har oppstått et behov for en nytt type våpen for å bekjempe “sionistene”.

Våpenet heter “det palestinske folk”.  I løpet av årene har de forskjellige arabiske gruppene i landet nærmet seg hverandre og erklært seg selv som et «folk».  Det internasjonale samfunnet har støttet dette nyskapte folk med håp om at dette vil hjelpe med å skape fred i området.  I et forsøk på å leve i fred med sine arabiske naboer, aksepterte Israel i 1993 at PLO skal representere dette folket, og araberne har fått selvstyre både i Gaza, i Judea og i Samaria. Les resten av dette innlegget »

Posted in Antisemittisme, Arabiske land, Historie, Palestinere | Merket med: | 3 Comments »

Salim Shufi – druser og sionist

Posted by Tarud den 04.09.2013

Salim Shufi 226. juni 2013 døde Salim Shufi 82 år gammel.  Han var en druser som bodde i landsbyen Mejdall Shams på Golanhøyden i Nord-Israel.  I hans begravelse, og to måneder senere på minnemarkeringen, deltok, i tillegg til familien og druserledere, også flere Knesset medlemmer, ledere i det israelske forsvaret (IDF), tidligere statsminister Ehud Barak og nåværende statsminister Benjamin Netanyahu.

Druserlederne snakket om hvor mye Salim bidro til utviklingen av Mejdall Shams, og hvor snill og godhjertet han var.  Salim var rådmann i Mejdall Sahams i elleve år og bidro til utvikling av det drusiske samfunnet i Israel, og til tettere samarbeid mellom den drusiske minoriteten og jødene.

Men hva var det som var så spesielt med Salim at flere av Israels toppledere kom for å vise en siste ære til en nesten anonym, gammel mann, som døde av alderdom?  Hva var det som gjorde at en liten, overvektig «araber» ble høyt respektert og beundret av mange jøder og drusere i Israel?  Hva var årsaken til at mange av topplederne til i Mossad, Shin Bet og IDF så på Salim Shufi som et familiemedlem?

Svarene på disse spørsmålene ligger mange år tilbake i tiden.  Mange i verden så på opprettelsen av den jødiske staten i 1948, i jødenes gamle hjemland, et mirakel.   De fleste arabere så det ikke slik og gikk til angrep på den nyfødte staten.  Israel vant krigen, men forholdet til de arabiske naboer har ikke endret seg mye i løpet av årene som har gått.  Men det var ikke alle arabere som var negativ innstilt mot Israel.  Bl.a. var det mange kristne som foretrakk et jødisk styre framfor et muslimsk. Les resten av dette innlegget »

Posted in Arabiske land, Staten Israel | Merket med: , , , , , | 2 Comments »

Midtøsten for idioter

Posted by Tarud den 30.08.2013

Midtøsten2Ingen land i verden har så stor andel av «Midtøsteneksperter» som Norge.  Likevel finnes det også her i landet noen få uskyldige idioter som vet ikke, eller forstår ikke, hva som skjer «der nede».  Her er en kort forklaring som kan hjelpe disse:

Iran støtter Assad mens Gulfstatene er imot AssadAssad er imot Det Muslimske Brorskapet. Det Muslimske Brorskapet og Obama er imot general Sisi som styrer Egypt. Men Gulfstatene er pro-Sisi, som betyr at de er imot Det Muslimske Brorskapet.

Hizbollah kjemper for Allah og støtter Assad.  Også Al-Nusra kjemper for Allah, men de kjemper imot Assad. Iran, som har nær forbindelse til Allah, støtter Hizbollah og er imot Al-Nusra som er tilknyttet Al-Qaida.  Al-Nusra vil ha en islamsk stat som følger Sharialoven i helle eller deler av Syria.

Den frie syriske armè (FSA) kjemper imot Assad, men er samtidig imot Al-Nusra som kjemper sammen med dem.

Hamas kjemper for å frigjøre Palestina, får støtte fra Iran, og er tilknyttet Det Muslimske Brorskapet. Obama støtter også Det Muslimske Brorskapet, men er ikke imot general Sisi. Hamas er imot USA, men støtter Tyrkia som er alliert av USA.

General Sisi kjemper imot Det Muslimske Brorskapet som støttes av Hamas.  Hamas, som er alliert med Hizbollah, støtter Iran.  Også Russland støtter Iran, men er forsiktig med direkte støtte til Hizballah som støtter de tsjetsjenske separatistene som kjemper imot RusslandRussland støtter Assad og er imot USA. Les resten av dette innlegget »

Posted in Arabiske land, Moro | Merket med: , , , , , , , | 1 Comment »

Land for krig

Posted by Tarud den 13.08.2013

Israelsk land for arabisk fred

Israelsk land for arabisk fred

I forbindelse med konflikten mellom staten Israel og arabere blir ofte formelen “land for fred” nevnt.  Eller “land for peace” som det heter på engelsk.  Den skal representere en trylleformel som skal skape og garantere fred mellom den jødiske staten og de muslimske befolkning som bor i nabolaget.

Denne formelen stilles ikke ved andre konflikter i verden.  I andre konflikter beholder vinneren landsområdene den har tatt over ved krigen.  Denne praksisen er også en selvfølgelighet når krigen er en forsvarskrig, og det erobret landsområdet tilhørte vinneren i mange generasjoner.  Men slik som på andre områder (flyktninger, selvforsvar, sikkerhet, boikott, penger, menneskerettigheter osv), også her stiller det internasjonalt samfunnet andre krav til Israel enn til andre land eller folkegrupper.

Arabere/palestiner tolker denne formelen annerledes enn det israelerne og europeere gjør.  For arabere betyr «land for fred» at de ønsker å få så mye «hellig muslimsk jord» som mulig.  Til gjengjeld er de villig til å inngå en midlertidig våpenhvile, som på engelsk de kaller «peace».  Når de palestinske lederne snakker (på arabisk) til sine egne, da sier de at fred vil ikke komme før staten Israel forsvinner.

Befolkning i Israel har aldri opplevd, og vil gjerne ha FRED, men mange misforstår begrepet «fred» som arabere/palestinere bruker.  Staten har flere ganger gått med på avtaler som innebærer at den har gitt fra seg store landsområder, og til gjengjeld skulle ha fått “fred” med sine naboer.  Men “fred” er ikke en vare du kan kjøpe eller gi ved å skrive under et dokument. Les resten av dette innlegget »

Posted in Arabiske land, Gaza, Judea & Samaria, Norsk media, Staten Israel | Merket med: | 2 Comments »

Flyktninger klasse A og klasse B

Posted by Tarud den 04.09.2012

I de siste hundre årene har det oppstått mange situasjoner hvor grupper av mennesker måtte flykte fra hjemmene sine på grunn av krig eller andre kriser.

Antall flyktninger i disse årene har vært langt over 100 millioner.  En del av dem har reist tilbake til hjemmene sine, mens andre har bosatt seg i andre land eller andre deler av landet.   I dag er det 40 millioner mennesker som kan defineres som flyktninger.  Verdenssamfunnet hjelper i forskjellig grad til disse flyktningene. 

Her er beskrivelse av tre av de flyktningsgruppene og hjelpen de har fått:

Gruppe A bestod av ca. 400 000 mennesker som flyktet fra hjemmene sine på grunn av en krig (som de selv har startet) for 64 år siden.  I dag er det fremdeles ca. 30 000 av dem som bevares i flyktningleirer.  For å hjelpe flyktningene i gruppe A har FN opprettet en egen organisasjon.  Organisasjonen opererer fra 900 senter i forskjellige land og har 700 egne skoler.  Den har et årlig budsjett på 5,7 milliarder kr og har i dag ca. 30 000 ansatte. Les resten av dette innlegget »

Posted in Arabiske land, Flyktninger, FN, Historie, Palestinere | Merket med: , , , , | Leave a Comment »

Fremtidens glade nyheter fra Syria…

Posted by Tarud den 05.02.2012

Jeg har sett i krystallkulen min og fremtiden ser omtrent slik:

Etter at den syriske diktatoren Bashar al-Assad har slaktet ti tusen av innbyggerne i landet har verden våknet opp og innført en rekke tiltak som kan stoppe drapene og fri det syriske folket fra Assad diktaturet.

FN har fordømt Assad regimet og krever slutt på drapene.  Undersøkelseskommisjonen som ble utnevnt av FN kom med sin rapport som dokumenterer systematisk drap på tusenvis av sivile syrere.

En million syrere er på flukt, og FN har opprettet en egen flyktningorganisasjon for de syriske flyktninger – UNRAS (United Nations Relief Agency for Syrian refugees).  Organisasjonen har 22 tusen ansatte og et budsjett (for 2012) på 1,3 milliard dollar.

Sikkerhetsrådet har innført omfattende sanksjoner mot Syria og godkjent en militær aksjon for å stoppe Assad.  Nato med støtte av Russland og flere arabiske land forbereder en militær aksjon for å knuse den syriske hæren og dermed stoppe angrepene på sivil. Les resten av dette innlegget »

Posted in Arabiske land, FN, Norge | Merket med: , , , , | 1 Comment »

Gledelige nyheter fra Egypt…

Posted by Tarud den 05.02.2012

 I det første valget etter revolusjonen fikk de 2 islamistiske partiene FJP og Nour 71,5% av stemmene.  Dette er selvfølgelig en gledesdag  for demokratiet.  De muslimske partiene er innstilt på innføring av Sharialoven i landet.

Den Egyptisk TV kanalen AL-Nahar har sendt et intervju med en av de muslimske ledere i landet Yousuf Al-Qaradhawi.  På intervjuet kommer han med den glade nyheten at Sharie skal innføres gradvis i landet, og at i de første 5 årene skal det ikke hogges av hendene til tyvene, slik som Sharieloven krever.

Dette viser at Det Muslimske Brorskapet (FJP) og Salafistene (Nour) tar demokrati på alvor og er villig til å gå langt for å sikre menneskerettigheter (iht. islamslov…).

Det er noe usikkert om steining av kvinner som “vanæret familien” og offentlige pisking vil også bli utsatt eller om de skal innføres med det første.

Også palestinere hadde et demokratisk valg i 2006 hvor det muslimske partiet Hamas vant, og de er innstilt på å innføre Sharialoven i “helle landet” så snart de tar over…

Posted in Arabiske land, Moro | Merket med: , , , | Leave a Comment »

Lykkelige arabere

Posted by Tarud den 27.11.2011

De er ikke lykkelige i Gaza.  De er ikke lykkelige på Vestbredden.

De er ikke lykkelige i Libya.  De er ikke lykkelige i Marokko.

De er ikke lykkelige i Irak.  De er ikke lykkelige i Yemen.

De er ikke lykkelige i Syria.  De er ikke lykkelige i Libanon.

Så, hvor er de lykkelige?

De er lykkelige i Australia.  De er lykkelige i Frankrike.

De er lykkelige i Sverige.  De er lykkelige i USA.

De er lykkelige i Tyskland.  De er lykkelige i Norge.

Og de er lykkelige til og med i Israel.

Arabere er lykkelige i nesten alle land som IKKE er arabiske/muslimske.

Inspirert av et innlegg av Andrew Frost

Posted in Arabiske land, Moro, Palestinere, Staten Israel | Merket med: | Leave a Comment »

Naken for frihet

Posted by Tarud den 21.11.2011

Egyptisk blogger Aliaa Elmahdy har publiserte på Internett et bilde av seg selv
stående naken, kun ikledd  svarte høye strømper og røde sko. 

Dette ble gjort som en protest mot undertrykkelse av kvinner i Egypt og manglende ytringsfrihet i det muslimske samfunnet.

Reaksjonene var mange.  De Egyptiske revolusjonsbevegelsen 6. april erklært at de ikke aksepterer ateister i bevegelsen, og at Elmahdy ikke er en medlem.  Myndighetene har fått flere klager og Elmahdy risikerer en straff.

I Israel følger folk nøye med det som skjer i Egypt.  Israelere håper på en utvikling av demokrati i Egypt, men er klar over at en slik endring kan ta lang tid.  Samtidig frykter mange at islamistene kan ta makten, noe som kan true Israel og fredsavtalen mellom landene.

Israelerne vil gjerne støtte egypterne i sin kamp for frihet og demokrati.  En gruppe på 40 jenter i Tel-Aviv bestemte seg for å vise sin støtte til Aliaa Elmahdy ved å ta et gruppebilde – nakne.  Men i motsetning til Elmahdy torde ikke de israelske jentene å vise seg HELT nakne, og de skjulte seg bak et “kjærlighet uten grenser” banner.

 Diktatur har muligens en bedre avkledningseffekt enn demokrati…

Posted in Arabiske land, Moro, Staten Israel | Merket med: , , , , | Leave a Comment »

Legging og rydding av miner

Posted by Tarud den 30.10.2011

På samme dag som TV-aksjonen i Norge samlet inn millioner av kroner for minerydding, fortsatte syriske soldater å legge miner langs grensen til Libanon, Tyrkia og Jordan.  Norsk Folkehjelp, som har fått de 210 millionene som ble samlet inn, protesterer ikke mot det som skjer i Syria.  Organisasjonen er opptatt med å støtte den palestinske kampen mot Israel og kommer sikkert til å nyte godt av pengene.  De har en stor administrasjon å finansiere, og flere palestinske terrororganisasjoner å støtte.  Det gjenstår å se hvor mye av pengene som faktisk vil gå til det erklærte formålet – minerydding.

I følge Debkafile arbeider syriske minerleggere langs den nordlige side av Yarmouk elven som grenser til Jordan.  Langs den libanesiske grensen ble miner lagt nær de nordlige libanesiske landsbyene Knaysseh og Al-Hnayder og på begge sider av grensen nær Heet og Buwayt.   Langs den tyrkiske grensen, arbeider  syriske mineleggere på Idlib og Jebel Zawayeh regionene.

Disse handlingene har som mål å styrke grensen mot mulig militær intervensjon av arabiske eller NATO-tropper.  Minefeltene skal også gjøre det vanskeligere for tyrkisk støtte til opposisjonelle krefter i Syria og hindre desertører og andre å flykte over grensen. Les resten av dette innlegget »

Posted in Arabiske land, Norge, Staten Israel | Merket med: , , , | Leave a Comment »

Siste bilde med Gaddafi

Posted by Tarud den 23.10.2011

Etter at Gaddafi ble tatt til fange, ble han lynsjet av opprørene. Hans lik ble deretter oppbevart i et lagerrom for kjøtt.  Mange libyere står nå i kø foran kjøttlageret for å se diktatoren for siste gang, og for å bli fotografert med liket.  Det er ikke mange måneder siden de samme folkene hyllet diktatoren som har styrt Libya i 42 år.

Dette viser ikke bare Libyerne sin skiftende lojalitet, men også noe av den arabiske mentaliteten.  “Menneskerettigheter” er et begrep som oppfattes ganske annerledes i de arabiske landene enn det vi har vant til i vesten.  Det samme gjelder “demokrati”.

Om det er noen som tror på at det kommer demokrati til Libya etter Gaddafi styret  – må de tro om igjen.

Hva har dette å gjør med Israel?
Den arabiske tradisjonen og grunnverdiene har mye å gjøre med konflikten mellom araberne/palestinere og Israel.  Og det er det som er så vanskelig for oss nordmann å forstå.  Kan du tenke deg jøder som lynsjer sine tidligere leder, eller som står i kø for å bli fotografert med et blodig lik? – selvfølgelig ikke!  Og hvorfor det? – fordi jødene i Israel (og ellers i verden) har omtrent samme grunnverdier (menneskerettigheter, demokrati, moral osv.) som vi i vesten.

Konflikten i Midtøsten handler hovedsakelig IKKE om et lite landområde, men om grunnverdiene til folket som bor der.

Posted in Arabiske land, Staten Israel | Merket med: , , , | Leave a Comment »

NRK og Syria feirer 1967 krigen

Posted by Tarud den 06.06.2011

Med bakgrunn i det folkelig opprøret i Syria er NRK normalt skeptisk til informasjonen som kommer fra det syrisk regimet.  Syriske myndigheter har utelatt å reportere om drepte demonstranter som demonstrerte mot diktaturregimet i landet, mens opposisjonelle kilder melder om ca 1200 drepte hittil i demonstrasjonene.

Men søndag 5. juni var det annerledes.  Da var NRK raskt med å rapportere, ord for ord, påstandene fra de syriske myndighetene.  Hvordan har påliteligheten til det syriske regimet endret seg over natten?

Ja, 5. juni er datoen for starten på ”6 dagers krigen” mellom araberlandene og Israel.  Dagen markerer kanskje det største nederlaget araberne har hatt i sin forsøk på å utslette den jødiske staten.

I år, med de syriske myndighetene oppfordring, har hundrevis av syrere stormet grensen til Israel.  Til tross for en rekke advarsler, både muntlig og med varselskudd i lufta, fortsatte mobben med å nærmere seg grensen.  De angriperne som prøvde å rive gjerdet ble skutt på beina. Les resten av dette innlegget »

Posted in Arabiske land, Norsk media, Staten Israel | Merket med: , , , , , | 1 Comment »

 
%d bloggere like this: