Taruds Blogg

Israel, Norge og palestinere – إسرائيل والنرويج والفلسطينيين – ישראל, נורבגיה והפלסטינים – Israel, Norway and the palestinians

Posts Tagged ‘Jøder’

Propagandasang til Jul

Posted by Tarud den 30.11.2018

Nazistene hadde et problem med Jul – Jesus var jo en jøde.  Derfor prøvde de å omskrive Juletradisjon slik at alle jødiske og kristne symboler ble fjernet.  I dag skaper Jul fremdeles et problem for mange «kristne» her i landet av samme grunn.  En av metodene som brukes i dag for å omvende Julen er å (mis)bruke kristne symboler og fortellinger slik at de fremstiller jødene (i Israel) som ondskapsfulle vesener som kjemper imot og lager trøbbel for de andre, gode mennesker (palestinere).

Slik har Jul i Norge blitt til en høytid for anti-Israelsk propaganda-«kunst».  I år kommer det bl.a. propaganda filmen «Tårnet» og Julesangen «Ei julefortelling» av gruppen ÅtgaumÅtselene fra Åtgaum bruker teksten til  den katolske marxisten Johanna Schwarz, og fremstiller jødene i Israel som overgripere i Betlehem.  Bilde som illustrerer sangen viser «Josef og Maria» som blir hindret å komme inn til Betlehem av den israelske sikkerhetsmuren.    Men situasjonen som bildet og sangteksten hevder å beskrive, er fullstendig usann.

Teksten til Julesangen er som følge:
«Det skjedde i en flyktningleir. Desember-natten av kald. En jente med navnet Maria, ble mor til en gutt i en stall.
Det kom ingen hellige menn. Han var ikke Gud sin sønn. Der var ingen engler som spilte og sang, men mektige bombedrønn.
Og Israels herskere sa: ‘Vi har rett til å kjempe for land og for hjem. De andre er ikke av Davids ætt, det finnes ikke rom for dem.’
Det skjedde i en flyktningleir. Desember-natten av kald. Det lyste som stjernen i Østerland, av brann i en bombet stall.»

Les resten av dette innlegget »

Posted in Antisemittisme, Flyktninger, Judea & Samaria, Kristendom/kirke, Norge, Palestinere, Staten Israel | Merket med: , , , , | Leave a Comment »

Israels nasjonalstat loven

Posted by Tarud den 07.08.2018

Torsdag 19.7.2018 vedtok Israels parlament, Knesset, en ny lov som forankrer Israel som «det jødiske folkets nasjonalstat».  Til tross for at staten Israel ble etablert, fra første dag for 70 år siden, som en «jødisk og demokratisk» stat, ble det aldri før bestemt i en lov at staten faktisk er «nasjonalstat til det jødiske folk».Israeli flag

I Israels uavhengighetserklæring fra 14. mai 1948 står det klart om opprettelsen av en «jødisk stat».  Videre står det bl.a. følgende:  «Staten Israel vil være åpen for jødisk innvandring og for samling av jøder i eksil. Den vil strebe å utvikle landet til gagn for alle innbyggere. Den skal bygge på frihet, rettferd og fred i profetenes ånd. Den vil sikre alle innbyggerne fullstendig like sosiale og politiske rettigheter, uavhengig av religion, rase eller kjønn. Den vil garantere frihet når det gjelder religion, samvittighet, språk, utdannelse og kultur. Den vil sikre de hellige stedene for alle religioner, og den vil være trofast mot prinsippene i FNs charter».

Uavhengighetserklæringen er ikke en integrerte del av Israels rettssystem, til tross for at i to av landets grunnleggende lover er det henvisning til «prinsippene i uavhengighetserklæring».  I  de to grunnleggende lovene: «Menneskets verdighet og frihet» og «Yrkesfrihet» står det følgende formulering: «Grunnleggende menneskerettigheter i Israel er basert på anerkjennelse av menneskets verdi og retten til et verdig liv i frihet.  Disse vil bli respektert i samsvar med prinsippene i landets uavhengighetserklæring. Denne loven er ment å beskytte menneskets verdighet og frihet og for å forankret karakteren av staten Israel som en jødisk og demokratisk stat».

Men Uavhengighetserklæringen og alle de grunnlegende lover sier ikke at staten Israel skal være en nasjonalstat til det jødiske folket, og det er flere tolkninger om hva en «jødisk stat» egentlig betyr.  Den nye loven endrer ikke statusen og rettighetene til de enkelte borgere i landet, men erklærer at Israel er nasjonalstaten til de jødiske folk.  Dette betyr at Israel er det eneste land i verden hvor jødene har en nasjonal selvbestemmelsesrett, og at Israel ikke er og skal ikke bli en nasjonalstat til andre folkegrupper. Les resten av dette innlegget »

Posted in Folkeretten, Menneskerettigheter, Staten Israel | Merket med: , , , , , | Leave a Comment »

Boikott Israel

Posted by Tarud den 05.01.2014

Trangen til å boikotte andre mennesker ligger antageligvis i menneskenatur, og folk har hatt den i uminnelige tider.  Før var det vanlig å boikotte vitenskapsfolk eller andre som presenterte ubehagelige fakta.  I de siste årene har det blitt mer populært med boikott av enkelte land.  Det er mange land i verden som bryter menneskerettighetene, ødelegger naturen eller driver med krig/terror.  Likevel så er det tilsynelatende vanskelig å finne et land som egner seg til en skikkelig boikott.  Det er likevel ett land som utpekes, og som er velegnet til en slik boikott.  Landet er ikke en supermakt eller kommunistisk.  Det er ikke fattig, muslimsk eller har en arabisk kultur.  Innbyggerne snakker ikke spansk og befinner seg ikke på en øy.  Landet er ikke et vanlig vestlig land, og har til og med en unik religiøs karakter.  Dermed er valget enkelt.

Les resten av dette innlegget »

Posted in Antisemittisme, Boikott, Moro, Norge, Staten Israel | Merket med: , , , | 5 Comments »

Er bosetninger en hinder for fred?

Posted by Tarud den 16.08.2013

Det er nesten en konsensus i norske media og blant flere politikere, at hoved hinder for fred i Midtøsten er de jødiske bosetningene i Judea og Samaria (Vestbredden).  Men det er veldig få som har undersøkt saken nærmere, og stiller spørsmål om dette er faktisk sant, og hvorfor har en slik løgn blitt så utbredt.

USA har mange forskellige typer bosetninger (byer, landsbyer og bydeler) som er dominert av folk som tilhører en rase eller religion:  Svarte bosetninger, Latin-Amerika bosetninger, kristen bosettinger og muslimske bosetninger – er dette en hinder for fred?

Honduras har flest honduran bosetninger, men også en del bosetninger av afro-honduranere, bosetninger av Lenca folk og bosetninger av Detribalized indianere – hindrer dette fred?

Sør Afrika har hvite bosetninger og svarte bosetninger, bosetninger av Indian folk og bosetninger av Zulu folk – er dette en hinder for fred i landet?

Botswana har bosetninger av Kalanga folk, bosetninger av Tswana-Kgatla folk og bosetninger av Tswana-Ngwato folk – hindrer dette fred? Les resten av dette innlegget »

Posted in Judea & Samaria, Norsk media, Palestinere, Staten Israel | Merket med: , , , , , , | Leave a Comment »

Kartet som lyver

Posted by Tarud den 15.09.2012

Et av hovedinnslagene i den palestinske propaganda er et kart som tilsynelatende viser hvordan jødene (“sionistene”) tok landet fra palestinere over tid.  For de som ikke er kjent med historiske fakta, kan dette virke ganske overbevisende og skremmende.

 Men la oss se nærmere på FAKTA som utgjør grunnlaget til de palestinske påstandene:

1. løgn:
“Hele landområdet var eid av palestinere før 1948″

Fakta:
Mesteparten av Vest-Palestina (77%) tilhørte ikke jøder eller arabere, men myndighetene.  Først det Ottoman-tyrkiske imperiet og etter første verdenskrig England. Kun 23% av landet var privat eid.  Ca. 8% var eid av jøder og mesteparten av resten var eid av rike arabere fra Syria og tyrkere.  Palestina-arabere eide ikke mer enn 5% av landområdet.  Mesteparten av landet var udyrkbart og besto av ørken, sumper og fjellFør 1948  tilhørte ikke dette område til en palestinsk stat, og det var ikke “palestinske folket” som bodde der (arabere i området begynte å betrakte seg selv som et eget folk kun etter 1967).

Les resten av dette innlegget »

Posted in Gaza, Historie, Judea & Samaria, Palestinere, Staten Israel | Merket med: , , , , , , , , | 14 Comments »

Antisemitter? Hvem, oss?

Posted by Tarud den 24.03.2012

Hva er det du sier? Antisemitter? Oss?  Vi har ingenting i mot jøder. Vi hater bare sionisme og sionister. Vi syns ikke Israel fortjener å eksistere. Men det betyr ikke at vi har noe i mot jøder. Gud forby, vi er humanister, menneskerettighetsforkjempere og fredselskere.

Antisemittisme er jødehat. Anti-sionisme er motstand mot sionisme og staten Israel. Disse to har ikke noe å gjøre med hverandre. Venus og Mar. Natt og Dag. Stol på oss vi vet hva vi snakker om!

Joda, vi syns at Israel er den eneste stat i verden som ikke har livets rett. Men det betyr ikke at vi har noe i mot jødene som sådan.

Joda, vi mener de eneste barna i verden som kan drepes for en god sak er Israelske barn. Men det betyr ikke at vi har noe i mot jøder som sådan.

Joda, vi mener at Palestinerne har retten på sin side når de dreper sivile jødiske kvinner og barn. Men det betyr ikke at vi har noe i mot jøder som sådan. Les resten av dette innlegget »

Posted in Antisemittisme, Historie, Moro, Norge, Palestinere, Staten Israel | Merket med: , , , , | 8 Comments »

Jødenes plass i verden

Posted by Tarud den 13.01.2009

israelis2009 krigen mot Gaza-terroristene går mot slutten og jeg begynte å reflektere over jødenes plass i verden.

Det er noe irriterende å se sterke jøder som kan forsvare seg og slår tilbake.

I tidligere tider ble vi vant til å se svake jøder, hjelpeløse  stakkars jøder som blir mishandlet og drept.  Jøder som får skylden for alt som går galt.

Men nå plutselig ser vi en jødisk stat som tør og kan forsvare sine innbyggere.

Det er så irriterende…. hvorfor kan de ikke oppføre seg slik som før og snu den andre kinne når de blir slått.  Har de ikke forstått etter alle disse årene at jødene må spille offerrollen i denne verden.  De kan godt bli helter senere, i neste liv. Les resten av dette innlegget »

Posted in Moro, Staten Israel | Merket med: , | Leave a Comment »

Historisk tilbakeblikk

Posted by Tarud den 08.12.2008

Palestine_post_israel_born_1948De fleste nordmenn vet at seks millioner jøder ble drept eller omkom ved grusom behandling mens nazistene styrte Tyskland, og at Hitler hadde som mål å drepe alle verdens jøder.  Men det er mer ukjent at jødene, gjennom nesten 2000 år uten eget land, har opplevd en stadig og sterk diskriminering:  De måtte bo i ghettoer, kunne ikke eie jord, kunne bare ha visse yrker og mange andre restriksjoner.  Rett som det var, ble jødenes ghetto utsatt for plyndring og vold.  Noen ganger ble hundrevis eller tusenvis av mennesker drept bare fordi de var jøder.

Diskriminering i arabiske land
Jødene fikk ofte skylden når noe gikk galt der de bodde. Jødene i Europa har hatt som en slags tommelfingerregel at de ble utsatt for angrep ca. hvert 40. år. I arabiske land ble færre drept, men undertrykkelsen var minst like konsekvent. Fremdeles blir religiøse minoriteter diskriminert i arabiske land, inkludert i de palestinske selvstyremyndighetene.

Det bodde omlag en million jøder i arabiske land på midten av 1900-tallet, nå er det færre enn 10.000 (antakelig under 4000) igjen, flest eldre. Det har flyktet flere jøder fra arabiske land (de fleste til Israel) enn arabere fra Israel. Forholdene der for jøder og andre minoriteter er slik at de ikke har noe å vende tilbake til.

De siste årene er volden mot jøder økende i Frankrike og andre land med en stor muslimsk befolkning. Det har vært terrorangrep mot jødiske mål i MarokkoTunisia og Tyrkia. Mobbing av barn fordi de er jøder har økt i mange land, også Norge. Det kan se ut som om de jødene som har valgt å ikke flytte til Israel, blir «straffet» for det israelske jøder gjør. Århundrers erfaring, og det som skjer nå, viser at jødene trenger en «nødhavn»: Et sted de har rett til å flykte til, og hvor de kan styre seg selv og være frie mennesker.
Episoden med elvebåten Struma forteller mer enn tykke bøker hvor viktig det er at det finnes en jødisk stat som forfulgte jøder kan flykte til. 764 mennesker druknet fordi ingen ville ta imot jødiske flyktninger under 2. verdenskrig.  Les resten av dette innlegget »

Posted in Flyktninger, Historie, Palestinere, Staten Israel | Merket med: , , , | Leave a Comment »