Taruds Blogg

Israel, Norge og palestinere – إسرائيل والنرويج والفلسطينيين – ישראל, נורבגיה והפלסטינים – Israel, Norway and the palestinians

Posts Tagged ‘mahmoud abbas’

Fantasistaten ”Palestina”

Posted by Tarud den 20.11.2012

Fantasy landFør eller senere kommer et flertall av FNs medlemsland til å anerkjenne en palestinsk stat. FNs generalforsamling vil anerkjenne en fantasistat, som ikke har noen fungerende regjering og som heller ikke oppfyller kravene til en stat iht. folkeretten.

Kravene til en stat
Montevideo-avtalen om rett og plikter til stater (1933) er et av hoveddokumentene som definerer en stat etter folkeretten. En stat må bl.a. ha en permanent befolkning, definert landområde, en sentralmyndighet og en kapasitet til å inngå kontakt med andre stater.

Oppfyller ikke kravene
Staten ”Palestina”, som FN etter alt å dømme kommer til å anerkjenne, eksisterer ikke.  Den er en fantasi, en forestilling, og ikke en virkelighet.  ”Palestina” oppfyller ikke de juridiske minima betingelser for en suveren stat.

To presidenter
”Palestina” har to rivaliserende presidenter.  Mahmoud Abbas utgir seg for å være president, men blir ikke anerkjent av det største politiske partiet.  Og her har Hamas loven på sin side.  Abbas ble valgt for en fireårsperiode i 2005.  I 2009 utvidet han sin presidentperiode frem til januar 2010, men dette vedtaket var i strid med palestinsk lov.  Ifølge artikkel 65 i det som ligner mest på palestinernes grunnlov (Basic Law), skulle presidenten for palestinernes lovgivende forsamling (PLC), Aziz Duwaik, ha fungert som president inntil nytt presidentvalg blir avholdt. Hamas anser Dweik som den lovlige presidenten av Palestina, og har en sterk sak rent juridisk sett. Les resten av dette innlegget »

Reklamer

Posted in Gaza, Judea & Samaria, Moro, Palestinere | Merket med: , , , , , , , , , | 6 Comments »