Taruds Blogg

Israel, Norge og palestinere – إسرائيل والنرويج والفلسطينيين – ישראל, נורבגיה והפלסטינים – Israel, Norway and the palestinians

Posts Tagged ‘Curiosity’

Palestinere var først på Mars

Posted by Tarud den 21.11.2012

NASAs forskere som arbeider med Curiosity, den rullende laboratorium på Mars, sier de har gjort et oppsiktsvekkende funn som bekrefter at allerede for 50 million år siden levde mennesker på Mars, og at disse var “høyst sannsynlig” palestinere.

Mens planeten i dag er beintørr, forfrossen og bombardert av dødelig stråling, bærer dette området preg av å ha vært i kontakt med flytende vann for lenge siden.  Flere forskere mener at livsstøttende forhold eksisterte her før i tiden.

SAM, som står for Sample Analysis at Mars, er et av hoved instrumentene om bord den atomdrevne sekshjulingen.  Den søker gjennom atmosfære- og jordprøver på jakt etter organiske forbindelser.  Den store oppdagelsen ble gjort i et lite område på  Gale-krateret på Mars’ sørlige halvkule og består av flere fotavtrykk.  Analyse som ble utført på jordprøven som ble tatt på stedet fant organiske forbindelser med DNA som er typisk for palestinere.

Den Israelske statsministeren Netanyahu, sier i en kommentar at dette beviser ingenting, og at «DNA til palestinere og israelere er ganske lik«. Les resten av dette innlegget »

Posted in Moro, Palestinere | Merket med: , , , | Leave a Comment »

Israelsk-norsk samarbeid – på Mars

Posted by Tarud den 23.08.2012

Mandag 6. august 2012 landet det amerikansk ubemannede vitenskapelig laboratorieumfartøyet Curiosity på den “røde planeten” Mars.  Planeten er oppkalt etter den romerske krigsguden Mars, men for en periode på ett marsår (686 dager) skal et norsk og et israelsk instrument samarbeide for å analysere innhold i jordsmonnet på denne planeten.

Curiosity har forskjellige instrumenter om bord som skal analysere atmosfæren og mineralene på den røde planeten, og prøve å finne ut om det eksisterer forhold som kan tyde på mulighet for tidligere eller nåværende liv på planeten.  Eller med andre ord – hvor er marsboerne?

Instrumentene som er ombord ble valgt etter omfattende testing og måtte tåle ekstreme forhold som en romfartsreise og opphold på Mars innebærer. Mars er en steinplanet med en atmosfære som hovedsakelig består av CO2 og temperaturer som varierer fra -143°C til +35°C .  Et av hovedinstrumentene på Curiosity heter CheMin (Chemistry & Mineralogy X-Ray Diffraction Instrument), det skal identifisere og måle de forskjellige mineralene på Mars.  Analysen pågår ved at en robotarm henter en prøve fra jordsmonnet (eller marsmonnet…).  Prøven blir bestålt med en tynn røntgenstråle.  En spesiell røntgenfølsom digitaldetektor fanger opp og identifiserer grunnstoffene i prøven.  Denne spesielle detektoren må ha stabil lav temperatur for å kunne identifisere stoffene, og det er her kommer Israel inn i bildet. 

Les resten av dette innlegget »

Posted in Norge, Staten Israel | Merket med: , , , , , , | Leave a Comment »