Taruds Blogg

Israel, Norge og palestinere – إسرائيل والنرويج والفلسطينيين – ישראל, נורבגיה והפלסטינים – Israel, Norway and the palestinians

Posts Tagged ‘demokrati’

Israels nasjonalstat loven

Posted by Tarud den 07.08.2018

Torsdag 19.7.2018 vedtok Israels parlament, Knesset, en ny lov som forankrer Israel som «det jødiske folkets nasjonalstat».  Til tross for at staten Israel ble etablert, fra første dag for 70 år siden, som en «jødisk og demokratisk» stat, ble det aldri før bestemt i en lov at staten faktisk er «nasjonalstat til det jødiske folk».Israeli flag

I Israels uavhengighetserklæring fra 14. mai 1948 står det klart om opprettelsen av en «jødisk stat».  Videre står det bl.a. følgende:  «Staten Israel vil være åpen for jødisk innvandring og for samling av jøder i eksil. Den vil strebe å utvikle landet til gagn for alle innbyggere. Den skal bygge på frihet, rettferd og fred i profetenes ånd. Den vil sikre alle innbyggerne fullstendig like sosiale og politiske rettigheter, uavhengig av religion, rase eller kjønn. Den vil garantere frihet når det gjelder religion, samvittighet, språk, utdannelse og kultur. Den vil sikre de hellige stedene for alle religioner, og den vil være trofast mot prinsippene i FNs charter».

Uavhengighetserklæringen er ikke en integrerte del av Israels rettssystem, til tross for at i to av landets grunnleggende lover er det henvisning til «prinsippene i uavhengighetserklæring».  I  de to grunnleggende lovene: «Menneskets verdighet og frihet» og «Yrkesfrihet» står det følgende formulering: «Grunnleggende menneskerettigheter i Israel er basert på anerkjennelse av menneskets verdi og retten til et verdig liv i frihet.  Disse vil bli respektert i samsvar med prinsippene i landets uavhengighetserklæring. Denne loven er ment å beskytte menneskets verdighet og frihet og for å forankret karakteren av staten Israel som en jødisk og demokratisk stat».

Men Uavhengighetserklæringen og alle de grunnlegende lover sier ikke at staten Israel skal være en nasjonalstat til det jødiske folket, og det er flere tolkninger om hva en «jødisk stat» egentlig betyr.  Den nye loven endrer ikke statusen og rettighetene til de enkelte borgere i landet, men erklærer at Israel er nasjonalstaten til de jødiske folk.  Dette betyr at Israel er det eneste land i verden hvor jødene har en nasjonal selvbestemmelsesrett, og at Israel ikke er og skal ikke bli en nasjonalstat til andre folkegrupper. Les resten av dette innlegget »

Reklamer

Posted in Folkeretten, Menneskerettigheter, Staten Israel | Merket med: , , , , , | Leave a Comment »

Gledelige nyheter fra Egypt…

Posted by Tarud den 05.02.2012

 I det første valget etter revolusjonen fikk de 2 islamistiske partiene FJP og Nour 71,5% av stemmene.  Dette er selvfølgelig en gledesdag  for demokratiet.  De muslimske partiene er innstilt på innføring av Sharialoven i landet.

Den Egyptisk TV kanalen AL-Nahar har sendt et intervju med en av de muslimske ledere i landet Yousuf Al-Qaradhawi.  På intervjuet kommer han med den glade nyheten at Sharie skal innføres gradvis i landet, og at i de første 5 årene skal det ikke hogges av hendene til tyvene, slik som Sharieloven krever.

Dette viser at Det Muslimske Brorskapet (FJP) og Salafistene (Nour) tar demokrati på alvor og er villig til å gå langt for å sikre menneskerettigheter (iht. islamslov…).

Det er noe usikkert om steining av kvinner som “vanæret familien” og offentlige pisking vil også bli utsatt eller om de skal innføres med det første.

Også palestinere hadde et demokratisk valg i 2006 hvor det muslimske partiet Hamas vant, og de er innstilt på å innføre Sharialoven i “helle landet” så snart de tar over…

Posted in Arabiske land, Moro | Merket med: , , , | Leave a Comment »

Naken for frihet

Posted by Tarud den 21.11.2011

Egyptisk blogger Aliaa Elmahdy har publiserte på Internett et bilde av seg selv
stående naken, kun ikledd  svarte høye strømper og røde sko. 

Dette ble gjort som en protest mot undertrykkelse av kvinner i Egypt og manglende ytringsfrihet i det muslimske samfunnet.

Reaksjonene var mange.  De Egyptiske revolusjonsbevegelsen 6. april erklært at de ikke aksepterer ateister i bevegelsen, og at Elmahdy ikke er en medlem.  Myndighetene har fått flere klager og Elmahdy risikerer en straff.

I Israel følger folk nøye med det som skjer i Egypt.  Israelere håper på en utvikling av demokrati i Egypt, men er klar over at en slik endring kan ta lang tid.  Samtidig frykter mange at islamistene kan ta makten, noe som kan true Israel og fredsavtalen mellom landene.

Israelerne vil gjerne støtte egypterne i sin kamp for frihet og demokrati.  En gruppe på 40 jenter i Tel-Aviv bestemte seg for å vise sin støtte til Aliaa Elmahdy ved å ta et gruppebilde – nakne.  Men i motsetning til Elmahdy torde ikke de israelske jentene å vise seg HELT nakne, og de skjulte seg bak et “kjærlighet uten grenser” banner.

 Diktatur har muligens en bedre avkledningseffekt enn demokrati…

Posted in Arabiske land, Moro, Staten Israel | Merket med: , , , , | Leave a Comment »

På vei tilbake…

Posted by Tarud den 13.11.2011

Og på veien tilbake husk å bombe UNESCO kontoret i Ramala

Det Internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har kommet med en rapport om det Iranske atomprogrammet.  Rapporten inneholder flere indikasjoner på at Iran arbeider med utvikling av en atombombe.  Dette er gammelt nytt for amerikanske og israelske etterretningsorganisasjoner som har hevdet dette i flere år.  Iranske ledere benekter påstandene, men samtidig gjør de det klart at de har som mål å utslette staten Israel, og de har utviklet raketter som kan bære en atombombe til Israel.

Media i Israel har skrevet mye i det siste om mulighet for et Israelsk angrep på de Iranske atominstallasjonene.  FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) har nylig tatt “Palestina” som medlem i organisasjonen.  Dette irriterte mange i Israel.  Den israelske avisen Haaretz hadde en karikatur som viser Israels statsminister Netanyahu hvor han sier til jagerpilotene: “Og på veien tilbake husk å bombe UNESCO kontoret i Ramala”.

UNESCO likte ikke karikaturen og innkalte Israels ambassadør i FN til et møte der Israel ble refset for “å sette livet til UNESCO ansatte i fare”.  Ambassadøren prøvde å forklare det med demokrati, pressefrihet og ytringsfrihet, men FN organet forstår tydeligvis ikke slike ting, for ikke å snakke om humoristisk sans…

Posted in FN, Judea & Samaria, Moro, Staten Israel | Merket med: , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggere like this: