Mennesker kan vane seg til mye rart, hvis endringene skjer gradvis.  I Tyskland i 1920–30-årene reagerte ikke jødene i Tyskland på de gradvise økning i antisemittisme.  Men det var ikke bare jødiske tyskere som ikke reagerte. De ikke-jødiske tyskerne reagerte heller ikke.  Holocaust var naturligvis en katastrofe for det jødiske folk. Samtidig var det et totalt sivilisatorisk sammenbrudd for hele det tyske samfunnet.