Taruds Blogg

Israel, Norge og palestinere – إسرائيل والنرويج والفلسطينيين – ישראל, נורבגיה והפלסטינים – Israel, Norway and the palestinians

Det palestinske flyktningebedraget, del 1

Posted by Tarud den 10.06.2014

Diagrammet viser alle de påståtte "palestinske flyktninger", og ikke kun de som er registrert hos UNRWA

Diagrammet viser alle de påståtte «palestinske flyktninger», og ikke kun de som er registrert hos UNRWA

I de siste hundre årene har verden opplevd mange store flyktningetragedier.  På grunn av krig eller naturkatastrofer måtte mange millioner mennesker flykte fra hjemmene sine og bosette seg i andre land.  De fleste av disse flyktningene kunne aldri komme tilbake til sin opprinnelsessted.  Men det er EN flyktninggruppe som stiller seg i en særstilling – palestinerne.

Se på grafen som fremstiller antall flyktninger (i millioner) ved noen av de største konfliktene i verden i de siste 75 årene, hva viser den?
Hva er det som gjør at araberne som flyktet fra den jødiske delen av Palestina i 1948 er så annerledes enn alle de andre flyktninger i verden?

Bedraget

Definisjon
Den vanlig definisjonen på en flyktning er en person som har flyktet fra sitt faste bosted eller land på grunn av en krig, forfølgelser eller naturkatastrofer. For palestinere gjelder det en helt forskjellig definisjon.  Her blir du regnet som en «palestinsk flyktning» bl.a. hvis du var en fremmedarbeider i Vest-Palestina, en nomade i området, genetisk tilknyttet til en «palestinsk flyktning» eller en fattige araber som trengte matkuponger fra FN hjelpeorganisasjonen.

Årsaken til konflikten
De fleste flyktninger i verden har havnet i en konfliktsituasjon uten at de selv har forårsaket denne.  Palestinere har selv startet krigen mot sine jødiske naboer i 1947 med hensikt om å utslette alle jøder i området.

Årsaken til flukten
I mange andre konflikter blir mennesker angrepet, jaget eller skremt vekk fra hjemmene sine.  De fleste Palestinere som har flyktet har gjort det av taktiske årsaker og manglende tilknytning til landet.  Andre ble påvirket av arabiske anmodninger og/eller av ubegrunnet frykt.  De som ikke flyktet har et godt liv i Israel i dag.

Mottaksland
Land i hele verden tar imot flyktninger.  Hvis disse ikke kan returneres til sitt hjemland, blir de hjulpet med å bosette seg i landet de har kommet til, ofte et naboland. Eller sendes de videre til et annet land hvor de kan bo. Palestinere som har flyktet til de arabiske nabolandene kom til land der de hadde slektninger og venner.  Land med samme folk, språk og kultur.  Likevel ble de satt i flyktningleirer og fikk ikke lov til å integrere seg i samfunnet.

Bopel forhold
De fleste flyktninger i verden lever i midlertidige flyktningleirer, ofte i telt eller andre midlertidige konstruksjoner.  De «palestinske flyktninger» lever i hus i landsbyer og byer som blir ofte kalt «flyktningleir», bare for å rettferdiggjøre den falske flyktningstatusen til sine innbyggere.

Tiden det tar for å finne et nytt hjem
I de siste 75 årene har over 100 millioner mennesker flyktet fra sitt hjemland.  De fleste av disse fant seg et nytt hjem i et nytt land.  Avhengig av konfliktsituasjon og landet de kommer til, tar det ofte fra 1 til 5 år før flyktningene finner seg et nytt hjem.  De «palestinske flyktninger» derimot er ikke interessert i å finne seg et nytt hjem, og etterkommerne vil beholde sine falske flyktningstatus kun som en del av kampen for «frigjøring av Palestina».

Hvem ønsker å være en flyktning?
De fleste flyktninger i verden ønsker ikke å være flyktninger, og de prøver å bosette seg i det landet de flyktet til.  For arabere som betrakter seg selv som «palestinere» er det en ære å ha en flyktningstatus, og de gjør det de kan for å beholde denne statusen, og for å overføre denne til sine barn.

Antall flyktninger
Ca. 12 millioner tyskere som måtte flykte etter den andre verdenskrigen, og ca. 12 millioner hinduer og pakistanere som flyktet fra konflikten i 1947 fant seg et nytt hjem i løpet av noen få år.  Også de 900 tusen jødene som måte flykte fra arabiske land bosatt seg i Israel (og andre land) og mistet sin flyktningstatus etter noen få år.  De alle fleste av de halv million arabere som har flyktet for 70 år siden er nå døde av alderdom (levealder for denne gruppen er 70 år).  Av de som lever igjen er det kun noen få tusener som kan betraktes som reelle flyktninger.  Likevel vokser antallet av «palestinske flyktninger» voldsomt, og «Palestina-venner» regner med over 7 millioner av dem i 2013 (UNRWA oppgir at det er «kun» 5 millioner som er registrert).  Denne er en rekordstor vekst på mer enn 1400 prosent!  Om 30 år, lenge etter at den siste flyktning er død, vil det bli over 11 millioner «palestinske flyktninger».

Penger
Mange av de millioner mennesker som er/var reelle flyktninger i de siste 75 årene fikk ikke, eller fikk kun minimal internasjonal hjelp.  FNs flyktningsorganisasjon UNHCR har ca. 7 685 ansatte og hjelper i dag ca. 33,9 millioner flyktninger.  En egen FNs organisasjon for «palestinske flyktninger» (UNRWA) har en årlig budsjett på 5,7 milliarder kr (5 700 000 000) og har ca. 30 000 ansatte.  Palestinere har vant seg til å leve som tiggere og vil ikke endre på det.

Oppførsel
Tamilere, irakere og sudanesiske flyktninger som kommer til Norge oppfører seg stort sett som lovlydige borgere.  Slik gjør også de fleste andre flyktninger i andre land de bor i.  Mange av de palestinske “flyktninger” derimot bruker mye av sine ressurser til propaganda og støtte til terror aksjoner mot israelske sivile og andre jøder i verden.

Rettslig forfølgelse
Flere asylsøkere blir etterforsket i Norge og i andre land for krigsforbrytelser.  Hvis de blir funnet skyldig, blir de straffet eller utlevert til hjemlandet for å sone straffen.  De «palestinske flyktninger»  derimot skjermes for slik etterforskning, eller straffeforfølgelse for støtte til terrororganisasjoner og krigsforbrytelser som de er ansvarlige for.

Levealder
Mens levealderen til arabere i Judea, Samaria, Gaza og de arabiske nabolandene var under 50 år i 1948 og økte til ca. 70 år i 2000 årene, så lever de «palestinske flyktninger» tilsynelatende EVIG.  Dette kan være en mulig forklaring på den store veksten i antall slike «flyktninger».

Rasisme
Det er kun arabere (hovedsaklig muslimer) og deres etterkommere som av FN ble betraktet som flyktninger etter krigen i 1948.  Jødene som ble jaget vekk fra de arabiske landene ble aldri betraktet av FN som flyktninger.  Også jødene som har rømt fra deres hjem i Jerusalem og Kfar-Etzion i Palestina, og deres barn, ble aldri registrert av FN som flyktninger.

Spørsmål

Hva kan være årsaken til at en liten flyktninggruppe som har rømt fra en krigen for 70 år siden fremdeles blir omtalt nesten daglig i mediene verden over?

Hva kan være årsaken til at det «palestinske flyktningproblemet» bare øker i omfang fra år til år, mens andre og mye større flyktningproblemer blir løst på en naturlig måte?

Hvordan kan det forklares at FN og de arabiske landene støtter og fremdeles opprettholder dette oppkonstruerte «problemet» i 70 år?

Hvorfor bruker så mange land (inkludert Norge) milliarder av dollar hvert år på jukse-flyktninger i stedet for på millioner av virkelige flyktninger som trenger hjelp?

Hvorfor tør nesten ingen å rope at kongen er naken?
– Det finnes ingen «palestinske flyktninger» eller et «palestinsk flyktningproblem» lenger.

Svaret

Svaret er enkelt, kjent i mange år, og arabere/palestinere ikke prøver å skjule det en gang – det «palestinske flyktningproblemet» er kun et våpen som arabere bruker i forsøket med å utslette staten Israel!  Dette har ingenting med flyktninger å gjøre, kun jødehat og et ønske om å drepe eller jage vekk alle de seks millioner jødene som bor i landet.

Arabere har utviklet dette flyktningbedraget etter at alle forsøk med å utslette den jødiske staten med «tradisjonell» kriger og terror mislyktes.  Kravet om at «flyktningene» skal ha «rett til å vende tilbake» betyr at millioner av arabere kan bosette seg i Israel og dermed tvinge jødene ut av landet.  Derfor insisterer også de palestinske ledere at alle sine 7 millioner «flyktninger» (2013) må ikke bosette seg i de palestinske kontrollerte områder på Vestbredden, Gaza og Jordan, men kun inn i område til Israel.

De arabiske og muslimske land støtter dette spillet for å frigjøre det de kaller «hellige muslimske området«. Bak dette ligger det en lang tradisjon med jødehat og forfølgelser.  Vestlige land og organisasjoner som støtter arabere i dette, gjør det av flere grunner:  De forstår muligens ikke konsekvensene av de arabiske krav og handlingsmønster.  De prøver å tilfredsstille arabere for å få politisk og økonomisk gevinst.  Og/eller de blir påvirket av den økende antisemittisme i Norge og Europa ellers.

Løsningen

Løsningen til «problemet»/bedraget er enkelt – slutt med særbehandling av palestinere.  De få gjenlevende arabere som har rømt i 1948 må integreres i de landene de lever i.  Sær-definisjonen for hvem som er en palestinsk flyktning må oppheves, og den vanlige definisjonen må gjelde alle.  UNRWA må legges ned, og hjelpeorganisasjonene må avslutte sine sære-hjelpeprogram til de såkalte «palestinske flyktninger».

 

Først publisert i mai 2013
This article was translated to English and Hebrew.

6 kommentar to “Det palestinske flyktningebedraget, del 1”

 1. Skulle du kunna lägga ut Excel fil där förutom diagrammet rådata finns?

 2. Dan said

  Dear Elvin Of course I read the very good translation of your article. I completely agree with you!
  «The king» is naked and you are the only «child» who says he is naked while the others keep saying to the world what a beautiful new clothes he has …
  Dan
  Israel

 3. Hi Dan, I wonder about which stupidity you are referring to? As you probably know, there are quite a few myths and consperation theories about the conflict. I hope that you read and understood my article that is in line with what you write.

 4. Dan Sifri said

  As an Israeli I’m amazed of this stupidity. In 1948 our Arab neighbors tried to murder my family. If they won they would have kill all the Jews in what was then Palestine and I would not be here to write this… I my opinion they deserve nothing!
  To be a Palestinian refugee is simply an economical advantage for any Arab! Any Arab who could prove or mostly invent connection to Palestine. Most of those people are not really refugees! they are fake! but they like to get free money from the stupid western countries who fund them, for no real reason!
  The only way to solve this problem is to stop this flow of free money and to dedicate it for real causes where it is needed!
  Dan Sifri
  Ramat Gan, Israel

 5. Merete Hansen said

  Er dette virkelig sant??? Hvis det du skriver stemmer, så ble vi lurt over lang tid.

Skriv en kommentar her

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s